top of page

"העבודה" וגזענות


בתוך תהליך החקירה קייטי מתייחסת לשאלת העסקים. מה זה אומר.

יש את העסק שלי- מה שיש לי שליטה עליו, שאני יכולה לשנות ולהזיז.

העסק שלו/שלה. שאין לי שליטה עליו. אני לא יכולה לשנות מה "היא" חושבת עלי, או לשנות מעשה שמישהו עשה וכדומה.

ויש את העסק של אלוהים. שאותו קייטי מייחסת בעיקר לנושאים קבוצתיים וגדולים כמו, רעב בעולם, מלחמה, גזענות, קבוצות של דתיים, חילוניים, הורים לילדים מתבגרים, הממשלה...


בתוך התהליך כששאלת העסקים עולה יש לה כוח לנפץ אמת מאוד גדולה ומוצקה בנוגע למציאות ואיך שחווינו אותה בסיטואציה מסוימת. חוויתי את הניפוץ הזה מספר פעמים בתחושת הפתעה, פליאה ושחרור.

Things that happened to you happened to every color. Every color. You are not color, you are beyond color…

כשצפיתי בקטע הזה בו קייטי פוגשת פעם אחר פעם אישה אמיצה שבודקת את המטען הרגשי הכבד והמעיק שלה לגבי גזענות, אני (שוב) עומדת בפליאה, מול הכנות של האישה, מול הדוגמא החיה לכך שלב פתוח ואומץ יכולים להביא אותנו לתחושה של שקט, של גילוי האמת שלנו שמסתתרת מעבר ומתחת לאמת שהחברה הובילה אותנו להאמין בה.


אני מזמינה אתכם/ן לצפות בחצי שעה זו, אפשר לשים כתוביות בעברית. תעקבו ותרגישו איך קורה השינוי, מה נדרש כדי ליצור אותו. זהו וידאו מאיר עיניים ופותח לב.

תזכורת כל כך ברורה ונהדרת לכוח שיש לנו לשנות את המציאות לכדי מציאות מיטיבה.

Comentarios


bottom of page